RODO w Bractwie Miłosierdzia

Informacje dotyczące RODO w Bractwie Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
dot. wszystkich jednostek organizacyjnych Organizacji

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane będą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Jednym z głównych założeń RODO jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO znajduje zastosowanie w ochronie danych osobowych osób fizycznych, których dane są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. W trosce o prawa osób, których dane dotyczą Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przygotowało treści informujące, jakie prawa przysługują podmiotom danych oraz jak można z nich skorzystać:

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content