Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych

Ośrodek Mieści się w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 32 i funkcjonuje od 1992 roku.

W ramach Ośrodka prowadzimy:

  1. Całoroczne schronisko – 35 miejsc,
  2. Ogrzewalnię, która funkcjonuje od 1 października do 30 kwietnia – 30 miejsc,
  3. Pomoc krótkoterminową – dzienną

 

Nasi Podopieczni to bezdomni mężczyźni, osoby:

  • pełnoletnie – mieszkańcy Lublina i w sytuacjach uzasadnionych osoby spoza, szukające pomocy na terenie miasta,
  • które własnym staraniem – nie potrafią/nie mogą zabezpieczyć sobie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych,
  • osoby, które chcą dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu, szukają w tym zakresie pomocy,  opieki i wsparcia,
  • osoby chore, niepełnosprawne, w wieku senioralnym,
  • uzależnione od alkoholu i/lub innych  środków zmieniających świadomość, uczące się zachowywać trzeźwy tryb życia,
  • podejmujące próbę usamodzielnienia się i wyjścia z kryzysu bezdomności.

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content