Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w partnerstwie z Gminą Miejską Świdnik oraz Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik zaprasza do udziału w projekcie

Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku

Projekt skierowany jest do 80 osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w szczególności:

  • 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami  (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (42 kobiety i 28 mężczyzn)
  • 10 opiekunów faktycznych, których udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (6 kobiet i 4 mężczyzn)

Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie gminy miejskiej Świdnik w woj. lubelskim mających służyć zaspokojeniu potrzeb tych os. wynikających z niesamodzielności, m.in. po-przez usługi opiekuńcze, asystenckie, wsparcie w ramach Klubu Seniora, zwiększenie wiedzy 10 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi oraz umożliwienie opiekunom korzystania w wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, w okresie od 01.02.2021 r. do 31.08.2023 r.

Oferujemy:

  • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – dla 30 osób
    (usługi opiekuńcze, opaski życia, artykuły higieniczno-sanitarne)
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – dla 10 osób (usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne, opaski życia)
  • Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania – dla 10 osób z niepełnosprawnością (usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne)
  • Usługi wspierające opiekunów faktycznych – dla 10 opiekunów faktycznych (szkolenie, wsparcie psychologa, wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego)
  • Klub Seniora – dla 20 osób (m. in. zajęcia gimnastyczne, artystyczne, warsztaty psychologiczne, udział w wydarzeniach kulturalnych)

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (województwo lubelskie) w terminie 01.02.2021r. – 31.08.2023r. 

Wartość projektu: 3 405 071,16 PLN

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 2 724 056,92 PLN

 

Kontakt

Beneficjent:

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

e-mail: bractwo@albert.lublin.pl

Telefon: 81 532 64 37

Partnerzy:

Gmina Miejska Świdnik

e – mail: urzad@e-swidnik.pl

Telefon: 81 751 76 09

Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik

e-mail: fundacjaspolecznik@gmail.com

Telefon: 666 668 074

Biuro Projektu:
Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 pok. 118

22.04.2021

Ogromnie miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku”, w ramach Działania 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W razie pytań prosimy o kontak telefoniczny i mailowy.

17.05.2021

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o uważne śledzenie aktualności na naszej stronie oraz FB, gdyż niebawem rozpoczniemy rekrutację.

21.06.2021

 Zachęcamy osoby zamieszkujące na obszarze gminy miejskiej Świdnik, przede wszystkim osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby starsze i niepełnosprawne oraz opiekunów tych osób, do udziału w rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne można składać za pośrednictwem poczty,  oraz osobiście w biurze projektu. Wzory dokumentów znajdują się do pobrania na naszej stronie internetowej.

01.07.2021

Uwaga! Informujemy, iż biuro projektu zjaduje się w Świdniku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pok. 118.

19.08.2021

Informujemy, że rekrutacja osób na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze została zakończona.
Wciąż zapraszamy wszystkie chętne i potrzebujące osoby z niepełnosprawnością do udziału w rekrutacji na usługi asystenckie.

27.08.2021

Uwaga! Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiazane są do dostarczenia wraz z wypełnionymi dokumentami rekrutacyjnymi zaświadczenia z ZUS o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wniosek należy złożyć do ZUS, przy wypełnianiu należy pamiętać, by w polu “jakie dane chcesz uzyskać” zaznaczyć „w innej”  i wpisać: „Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”

W uzasadnieniu wydania wniosku prosimy wpisać: do celów projektowych.

Wzór wniosku o wydanie ww. zaświadczenia do pobrania: Wniosek do ZUS_US7 

15.10.20221

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych swiadczonych w miejscu zamieszkania.

 

 

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content