Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w partnerstwie z Gminą Miejską Świdnik oraz Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik zaprasza do udziału w projekcie

Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku

Projekt skierowany jest do 110 osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w szczególności:

 • 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym m.in. osoby starsze, osoby
  z niepełnosprawnościami  (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia
  w codziennym funkcjonowaniu (54 kobiety i 36 mężczyzn)
 • 10 opiekunów faktycznych, których udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (6 kobiet i 4 mężczyzn)
 • 10 osób będących otoczeniem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (6 kobiet
  i 4 mężczyzn)

 

Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie gminy miejskiej Świdnik w woj. lubelskim mających służyć zaspokojeniu potrzeb tych os. wynikających z niesamodzielności, m.in. poprzez usługi opiekuńcze, asystenckie, wsparcie w ramach Klubu Seniora, zwiększenie wiedzy 10 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi oraz zwiększenie wiedzy 10 osób (otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem) z zakresu opieki nad osobą starszą umożliwienie opiekunom korzystania w wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz  w okresie od 01.02.2021 r. do 31.08.2023 r.

Oferujemy:

 • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania– dla 30 osób
  (usługi opiekuńcze, opaski życia, artykuły higieniczno-pielęgnacyjne)
 • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – dla 20 osób (usługi opiekuńcze, artykuły higieniczno-pielęgnacyjne)
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania– dla 10 osób (usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne, opaski życia, artykuły higieniczno-pielęgnacyjne)
 • Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania– dla 10 osób z niepełnosprawnością (usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne)
 • Usługi wspierające opiekunów faktycznych– dla 10 opiekunów faktycznych (szkolenie, wsparcie psychologa, wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego)
 • Klub Seniora– dla 20 osób (m. in. zajęcia gimnastyczne, artystyczne, warsztaty psychologiczne, udział w wydarzeniach kulturalnych)
 • Szkolenie pt. Opiekun osoby starszej – dla 10 osób (114 godzin dydaktycznych tj. 14 spotkań x 8 godzin, materiały szkoleniowe, catering podczas zajęć, egzamin wraz z certyfikatem)

 

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (województwo lubelskie) w terminie 01.02.2021r. – 31.08.2023r. 

Wartość projektu: 3 405 071,16 PLN

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 2 724 056,92 PLN

 

Kontakt

Beneficjent:

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

e-mail: bractwo@albert.lublin.pl

Telefon: 81 532 64 37

Partnerzy:

Gmina Miejska Świdnik

e – mail: urzad@e-swidnik.pl

Telefon: 81 751 76 09

Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik

e-mail: fundacjaspolecznik@gmail.com

Telefon: 666 668 074

Biuro Projektu:
Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 pok. 118

22.04.2021

Ogromnie miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku”, w ramach Działania 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy.

17.05.2021

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o uważne śledzenie aktualności na naszej stronie oraz FB, gdyż niebawem rozpoczniemy rekrutację.

21.06.2021

 Zachęcamy osoby zamieszkujące na obszarze gminy miejskiej Świdnik, przede wszystkim osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby starsze i niepełnosprawne oraz opiekunów tych osób, do udziału w rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne można składać za pośrednictwem poczty,  oraz osobiście w biurze projektu. Wzory dokumentów znajdują się do pobrania na naszej stronie internetowej.

01.07.2021

Uwaga! Informujemy, iż biuro projektu zjaduje się w Świdniku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pok. 118.

19.08.2021

Informujemy, że rekrutacja osób na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze została zakończona.
Wciąż zapraszamy wszystkie chętne i potrzebujące osoby z niepełnosprawnością do udziału w rekrutacji na usługi asystenckie.
 

27.09.2021

Uwaga! Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiazane są do dostarczenia wraz z wypełnionymi dokumentami rekrutacyjnymi zaświadczenia z ZUS o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wniosek należy złożyć do ZUS, przy wypełnianiu należy pamiętać, by w polu “jakie dane chcesz uzyskać” zaznaczyć „w innej”  i wpisać: „Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”

W uzasadnieniu wydania wniosku prosimy wpisać: do celów projektowych.

Wzór wniosku o wydanie ww. zaświadczenia do pobrania: Wniosek do ZUS_US7 

15.10.20221

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych swiadczonych w miejscu zamieszkania.

29.11.2021 r.

Z przyjemnością informujemy, że od grudnia rozpoczynamy świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania.

21.12.2021 r.

Wszystkim Uczestnikom Projektu, współpracownikom, partnerom, opiekunom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2022 Roku.

04.01.2022 r.

Pragniemy poinformować, że ruszyły prace remontowe związane z przystosowaniem budynku przy ul. Norwida 2 w Świdniku na potrzeby Klubu Seniora.

 07.02.2022 r.

Szanowni Państwo informujemy, że prowadzimy usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością.

 23.02.2022 r.

Informujemy, iż zakończyło się Szkolenie asystent osoby z niepełnosprawnością.

 04.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

W dalszym ciągu poszukujemy chętnych do uczestnictwa w projekcie Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku.
Mamy wolne miejsca na następujące formy wsparcia:
– Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania: udział we wsparciu mogą wziąć osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące na terenie miasta Świdnik,
– Zajęcia w ramach klubu seniora: udział we wsparciu mogą wziąć osoby w wieku poprodukcyjnym zamieszkujące na terenie miasta Świdnik.
 
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu: ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 pok. 118, 21-040 Świdnik.
 

 

15.04.2022 r.

 
Wszystkim Uczestnikom Projektu, partnerom oraz współpracownikom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

 05.05.2022 r.

Wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie osoby niesamodzielne zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu.

05.06.2022 r.

Informujemy, że w dalszym ciągu realizowane są usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi asystenckie.

01.07.2022 r.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w zajęciach w Klubie Seniora zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

17.08.2022 r.

Mamy nadzieję, że już niebawem uda nam się rozpocząć zajęcia w Klubie Seniora. O terminie otwarcia Klubu będziemy informować na bieżąco.

 

01.09.2022 r.

Miło nam ogłosić, iż otrzymaliśmy zgodę Instytucji Zarządzającej na zmiany we wniosku. W związku z powyższym zapraszamy do skorzystania z kolejnych usług:

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym m.in. osoby starsze, osoby  z niepełnosprawnościami  (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Szkolenie pt. Opiekun osoby starszej zakończony egzaminem zewnętrznym wraz z certyfikatem dla 10 osób będących otoczeniem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Rekrutacja trwa! Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania dokumentów zgłoszeniowych.

28.10.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Opiekun osoby starszej” zakończonym egzaminem zewnętrznym. Rekrutacja trwa!

22.11.2022 r.

Miło nam poinformować, że 29 listopada będzie miało miejsce oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Świdniku.

28.12.2022 r.

Z przyjemnością informujemy, że zajęcia realizowane w Klubie Seniora w Świdniku cieszą się ogromną popularnością. Poniżej krótka fotorelacja:

02.01.2023 r.

Wszystkim Uczestnikom oraz wykonawcom życzymy szczęśliwego Nowego Roku

 

06.02.2022 r.

Informujemy, że w dalszym ciągu realizowane są usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi asystenckie.

 

06.03.2022 r.

Informujemy, że w dalszym ciągu realizujemy zajęcia w Klubie Seniora w Świdniku.

 

03.04.2023 r.

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

 

08.05.2023 r.

Informujemy, że w dalszym ciągu realizowane są usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi asystenckie.

 

05.06.2023 r.

Z przyjemnością informujemy o aktywnym działaniu Klubu Seniora

 

03.07.2023 r.

Informujemy, że w godziny otwarcia Klubu Seniora w okresie wakacyjnym pozostają bez zmian.

 

07.08.2023 r.

Informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony o 2 miesiące tj. do 31.10.2023 r.

 

11.09.2023 r.

Zakończyliśmy realizację usług specjalistycznych – pielęgniarskich oraz rehabilitanckich dla 10 Uczestników.

 

31.10.2023 r.

Z dniem dzisiejszym kończy się okres realizacji projektu. Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w przewidzianym dla nich wsparciu.

 

02.11.2023 r.

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

W ramach zapewnienia trwałości realizacji projektu zobowiązujemy się do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu w okresie od 01.11.2023 r. do 22.09.2026 r. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług o zakresie i jakości zbliżonych do usług opiekuńczych świadczonych w ramach realizacji projektu.

Ilość utworzonych miejsc w ramach projektu:

 1. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 31 miejsc
 2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 31 miejsc

 

 

 

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content