Zatrudnimy Pracownika socjalnego!

Stowarzyszenie – Bractwo Miłosierdzia św. Brata Alberta poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych w Lublinie.

Zadania:

– udzielanie informacji i porad osobom bezdomnym zgłaszającym się i dzwoniącym,

– prowadzenie pracy socjalnej z osobami przebywającymi czasowo w schronisku oraz wsparcie osób korzystających z pobytu w ogrzewalni,

– realizacja działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców placówki oraz ich wyjścia z bezdomności,

– prowadzenie dokumentacji merytorycznej oraz przygotowywanie danych do sprawozdań,

– egzekwowanie przestrzegania regulaminu placówki,

– ścisła współpraca z pozostałą kadrą Ośrodka Wsparcia,

– kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz innymi instytucjami i podmiotami wspomagającymi osoby w kryzysie bezdomności

Wymagania:

– wykształcenie – kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

– umiejętność obsługi komputera i pakietu Microsoft Office,

– empatia, umiejętności komunikacyjne i radzenia sobie ze stresem,

– zapał, sprawność działania i szybkiego reagowania,

– zaangażowanie do pracy z ludźmi znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych,

– mile widziane: znajomość problemów osób bezdomnych oraz zagadnień związanych  z profilaktyką i leczeniem osób uzależnionych, doświadczenie pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Oferujemy:

– umowę o pracę – na zastępstwo do 3 czerwca 2022 roku, pełny etat,

– wynagrodzenie 3100,00  zł brutto,

– praca w centrum Lublina, łatwy dojazd, możliwość bezpłatnego zaparkowania własnego samochodu na posesji ośrodka.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: schronisko@albert.lublin.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 81 53 275 38, 535 536 891.

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content