Wyróżnienia

Medal Województwa Lubelskiego
Dnia 19 listopada 2010r w Lublinie miały miejsce XX-te Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta zostało odznaczone Medalem Województwa Lubelskiego, „za wkład w rozwój inicjatyw społecznych na rzecz mieszkańców Województwa Lubelskiego”. Odznaczenie z rąk Marszałka Krzysztofa Grabczuka w imieniu organizacji odebrał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Wojciech Bylicki.

Medal ten jest zarówno zaszczytem, że Zarząd Województwa Lubelskiego docenił wysiłki i wkład pracy całej naszej organizacji w rozwój inicjatyw społecznych oraz wielowymiarową pomocy jaką każdego dnia niesiemy osobom i rodzinom ubogim, bezdomnym i bezrobotnym oraz zobowiązaniem do dalszej gorliwej pracy polu pomocy każdemu człowiekowi będącemu w potrzebie.
medale

LUMEN MUNDI
28 czerwca 2005 roku Ksiądz Arcybiskup Metropolita Lubelski Józef Życiński uhonorował Prezesa Bractwa Miłosierdzia- Wojciecha Bylickiego archidiecezjalnym odznaczeniem LUMEN MUNDI.
Jest to cenne wyróżnienie dla całego Bractwa i cieszymy się, że nasza działalność nie jest już postrzegana wyłącznie jako zapewnienie schronienia i wyżywienia dla bezdomnych ale jako chęć służenia bliźnim w imię Ewangelicznych Prawd. Mamy nadzieję, że uda nam się sprawić aby jak największa liczba osób bezdomnych wyszła z nałogów, bezdomności i by pomocą była dla nich żywa wiara w Jezusa Chrystusa.

Medal dla Prezesa Bractwa
W dniu 22 listopada 2006r. Prezes Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Pan Wojciech Bylicki, został odznaczony przez Prezydenta Miasta Lublin medalem „za zasługi w wieloletniej pracy na rzecz osób potrzebujących”. Ceremonia, która odbyła się w Pałacu Czartoryskich- siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, związana była z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. Medalem Prezydenta Miasta, zostały udekorowane cztery osoby, ponadto kilkunastu przedstawicieli placówek pomocy społecznej otrzymało wyróżnienia w formie dyplomów.

Wyróżnienie za działalność na polu pomocy społecznej otrzymali też pracownicy Biura Obsługi Celów Statutowych Bractwa przy ul. Zielonej 3.

Medal_Prezydent_Miasta_dla_Prezesa

Medal dla Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
Jubileusz 20-lecia Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem z dnia 17 października 2007 roku Medal Wojewody Lubelskiego dla Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta za szczególne dokonania oraz zaangażowanie za niesienie pomocy osobom ubogim i potrzebującym.

medal_wojewody_dla_Bractwa

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content