Statystyki

 • Ponad 900 tys. dzieci doświadczyło ubóstwa.
  300 tys. żyje w skrajnym ubóstwie.
 • Ponad 1,5 mln Polaków borykało się ze skrajnym ubóstwem w 2019 r.
  Życie poniżej tego minimum stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka.
 • Do 3,7 mln (10% populacji) do końca bieżącego roku wzrośnie liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie w wyniku wzrostu bezrobocia i spadku PKB spowodowanych pandemią koronawirusa (szacunki MFW).
 • W 63% rodzin, które korzystają z pomocy Bractwa Miłosierdzia jest przynajmniej jeden chory lub niepełnosprawny członek rodziny.
  Co trzeciej z nich nie stać na pokrycie comiesięcznych kosztów leczenia, w tym na wykup leków.
 • Co dziewiąta rodzina, która otrzymuje naszą pomoc, żyje bez dostępu do łazienki. 5% nie ma bieżącej wody.
 • Średni dochód na osobę w rodzinach objętych wsparciem to – po odliczeniu stałych kosztów utrzymania (czynsz i rachunki)- 8 zł na dzień. „Średni” oznacza, że w wielu rodzinach kwota ta jest znacznie niższa.
 • W co piątej rodzinie, która korzysta ze wsparcia Bractwa Miłosierdzia są dzieci w wieku szkolnym.

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content