Projekty Społeczne

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta stara się pozyskiwać środki na swoją działalność z różnych źródeł. Jednym z nich są możliwości jakie daje finansowanie w ramach projektów dotowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z programów ministerialnych.

Od 2008 roku w Bractwie pojawia się coraz więcej projektów. Dzięki fuduszom zewnętrznym 1 stycznia 2010 roku powstało Centrum Ekonomii Społecznej – całkowicie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2., Poddziałanie 7.2.2.). Do końca czerwca 2010 roku w Ośrodku Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich realizowane były trzy projekty w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.3.

Od czerwca 2010 roku Bractwo rozpoczęło dwa projekty: w Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii 32 w Lublinie oraz w Ośrodku Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich. Pierwszy projekt jest to tzw. projekt systemowy, drugi jest realizowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content