PODZIEL SIĘ CHLEBEM

Podaruj swój 1% na rzecz osób ubogich i bezdomnych”

Kochani Przyjaciele Braci Ubogich,

Rozpoczął się kolejny rok, kiedy zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz osób ubogich i bezdomnych. Kolejny rok ciężkiej pracy, trudów i zmagań o ratowanie życia każdego człowieka w potrzebie. Rok niezwykły, ponieważ poprzedzony rokiem św. Brata Alberta,  w którym zwracaliśmy szczególną uwagę na problem biedy i ubóstwa, wciąż dotykające dużą część naszego społeczeństwa. I choć rok św. Brata Alberta dobiegł końca, problemy osób ubogich i bezdomnych pozostały. Tylko dzięki Państwa pomocy jesteśmy w stanie je przezwyciężać i podejmować walkę o godność  ludzkiego życia każdego dnia.

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta już blisko 30 lat, działa na polu pomocy osobom  bezdomnym, ubogim i chorym. Kontynuujemy dzieło życia św. p. Ks. Jana Mazura, który poświęcił się służbie drugiemu człowiekowi. 

Działalność Bractwa Miłosierdzia powszechnie kojarzona jest z Kuchnią św. Brata Alberta dla osób ubogich i bezdomnych, przy ul. Zielonej w Lublinie. Miejscem, gdzie wydajemy ok. 350 bezpłatnych gorących posiłków w formie obiadów dziennie, pieczywo, trwałą żywność, ciepłą herbatę i czystą odzież wszystkim potrzebującym. Nie każdy jednak wie, że Kuchnia św. Brata Alberta to dopiero początek działalności organizacji.

Przekazując Bractwu Miłosierdzia swój 1 % podatku,
wspierają Państwo funkcjonowanie 2 dużych Ośrodków:
 

Ośrodka Wsparcia Osób Bezdomnych, w  skład którego wchodzą: Całoroczne Schronisko dla 30 bezdomnych mężczyzn oraz Noclegownia w sezonie jesienno- zimowych dla kolejnych 30-35 osób.

Ośrodka Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w którym mieszkają osoby bezdomne,  przechodzące przez długofalowe programy wyjścia z bezdomności. Poprzez aktywizację i pracę uczą się zawodu, odbudowują relacje społeczne wśród społeczności lokalnej.

Prowadzenie ośrodków pociąga za sobą ogromne koszty. Ale przynosi również efekty, dlatego jesteśmy przekonani o potrzebie i o konieczności kontynuacji tych działań.
Jednak bez wsparcia ludzi dobrej woli, m.in. w postaci 1% podatku, nie byłoby to możliwe.

Okres pozyskiwania 1 % podatku jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ od zebranej kwoty będą zależały nasze działania i wsparcie jakie będziemy mogli zapewnić najuboższym mieszkańcom Lublina. Potrzeb każdego roku przybywa. Po pomoc zgłaszają się coraz częściej osoby młode, matki samotnie wychowujące dzieci oraz emeryci, osoby w podeszłym wieku, które większą część swoich niskich dochodów przeznaczają na leki i nie są w stanie zapewnić sobie podstawowych warunków egzystencji, takich jak ciepła, zimowa odzież czy talerz gorącej zupy.

Dziękujemy w imieniu naszych Podopiecznych za Państwa dotychczasową pomoc i prosimy o dalsze wsparcie, w myśl słów św. Brata Alberta: „…im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, gdyż samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego ubogiego ratujemy…”

PITY mogą Państwo rozliczyć bezpłatnie na naszej stronie www.albert.lublin.pl
lub osobiście w biurze Bractwa, przy ul. Zielonej 3 w Lublinie w godzinach 8.00 – 15.00

Można również skorzystać z możliwości wypełnienia deklaracji PIT online lub pobrania i zainstalowania programu na własnym urządzeniu. W tym celu należy kliknąć na jednym z poniższych przycisków:

Darmowy ​ ​Program ​ ​PIT ​ ​dostarcza ​​Instytut ​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl ​ ​dla ​ ​OPP.

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content