Podsumowanie Kwesty na Cmentarzach

Kochani Przyjaciele Braci Ubogich

Ukończyliśmy liczenie darowizn finansowych zebranych podczas Kwest na Lubelskich Cmentarzach. Z przyjemnością Was informujemy, że naszym Drogim WOLONTARIUSZOM udało się zebrać 16 532, 65  zł oraz 10 euro.

Ten piękny wynik, pokazuje nam jak wielkie i szczodre serca mają mieszkańcy naszego miasta i nie tylko…
Kochani, jesteście wspaniali !!!

Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na rzecz Kuchni św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3 w Lublinie, bezpłatnej Jadłodajni do której może przyjść każda osoba potrzebująca, uboga, bezdomna, głodna i otrzymać gorący posiłek.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania naszym WOLONTARIUSZOM, uczniom III LO im. Unii Lubelskiej, II LO im. H.J. Zamoyskiego, VI LO im. Hugona Kołłątaja oraz  Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie,  za pełne zaangażowanie, odpowiedzialność i serca wrażliwe na los osób potrzebujących. Dziękujemy Opiekunom Wolontariatu w/w Szkół,  za piękną i szlachetną pracę z młodzieżą. Za wskazywanie młodym ludziom właściwych postaw życiowych opartych na szacunku i empatii w stosunku do drugiego człowieka.

Wyrazy ogromnego uznania kierujemy również do naszych Drogich Podopiecznych, mieszkańców Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul . Dolnej Panny Marii w Lublinie oraz do mieszkańców Ośrodka Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich za otwartość, zaangażowanie i pełną gotowość do podejmowania działań na rzecz organizacji.

Dziękujemy również naszym Pracownikom, Wolontariuszom i Harcerzom. Szczególnie zaś dziękujemy Panu Marianowi, który przez 2 dni niestrudzenie kwestował na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Wszystkim Darczyńcom oraz Kwestarzom składamy serdeczne
BÓG ZAPŁAĆ

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content