Podsumowanie Kwest na Cmentarzach

Kochani Przyjaciele Braci Ubogich

Zakończyliśmy zliczanie darowizn finansowych zebranych podczas Kwest na Lubelskich Cmentarzach. Z ogromną radością Was informujemy, że naszym Drogim WOLONTARIUSZOM udało się zebrać rekordową kwotę 29 229,33 zł.

Ten niesamowity wynik, jest z pewnością zasługą pięknej pogody jaką mogliśmy się cieszyć odwiedzając groby naszych bliskich zmarłych, ale również, pokazuje nam, jak wielkie i szczodre serca otwarte na potrzeby drugiego człowieka, mają mieszkańcy naszego miasta i okolic.

Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na rzecz Kuchni św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3 w Lublinie, bezpłatnej Jadłodajni do której może przyjść każda osoba potrzebująca, uboga, bezdomna, głodna i otrzymać gorący posiłek.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania naszym WOLONTARIUSZOM, uczniom III LO im. Unii Lubelskiej, VI LO im. Hugona Kołłątaja oraz  Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie,  za pełne zaangażowanie, odpowiedzialność i serca wrażliwe na los osób potrzebujących. Dziękujemy Opiekunom Wolontariatu w/w Szkół, Pani Annie Mączce, Pani Dorocie Sawie oraz Pani Mirosławie Ritter, za piękną i szlachetną pracę z młodzieżą. Za wskazywanie młodym ludziom właściwych postaw życiowych opartych na szacunku i empatii w stosunku do drugiego człowieka.

Wyrazy ogromnego uznania kierujemy również do naszych Drogich Podopiecznych, mieszkańców Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul . Dolnej Panny Marii w Lublinie oraz do mieszkańców Ośrodka Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich za otwartość, zaangażowanie i pełną gotowość do podejmowania działań na rzecz organizacji.

Dziękujemy również naszym Pracownikom, Wolontariuszom oraz Panu Marianowi, który przez 2 dni niestrudzenie kwestował na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Wszystkim Darczyńcom oraz Kwestarzom
składamy serdecznie BÓG ZAPŁAĆ

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content