Otrzymaliśmy dofinansowanie

Z ogromną radością informujemy, iż Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Wysokość dofinansowania wynosi 150 000 zł na okres 03.04.2023 – 31.12.2023 r. (całkowita wartość projektu: 195 640 zł)

Tytuł zadania: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Moduł II Wsparcie osób bezdomnych.

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych

Miejsce realizacji zadania: Kuchnia Brata Alberta, Ogrzewalnia przy Ośrodku Wsparcia ul. Dolna Panny Marii 32 oraz Mieszkanie (dom) wspomagany.

Projekt zakłada stworzenie i udostępnienie osobom bezdomnym miejsc wsparcia doraźnego oraz długofalowego w postaci mieszkania wspomaganego oraz świetlicy środowiskowej.

 

 

 

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content