Misja i cele

O Bractwie 

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie wspiera osoby potrzebujące pomocy już od 1983 roku (obecną nazwę placówka przyjęła w 1991 roku.).  Stowarzyszenie otacza opieką osoby ubogie, chore, niepełnosprawne, bezdomne, uzależnione, uchodźców oraz wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Z pomocy Bractwa korzystają również emeryci, rodziny wielodzietne i samotne matki, którzy osiągają niewielki dochód.

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta pomaga potrzebującym prowadząc:

1. Jadłodajnię przy ul. Zielonej 3 w Lublinie, która codziennie wydaje ok. 500 ciepłych posiłków;
2. Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii 32 w Lublinie. W skład Ośrodka wchodzą:

  • Schronisko dla 35 bezdomnych mężczyzn;
  • Noclegownia działająca w okresie od listopada do końca kwietnia, dla 30 bezdomnych mężczyzn;
  • Mieszkanie Adaptacyjne dla 5 mężczyzn (dawnych podopiecznych Schroniska), którzy na nowo podejmują próbę samodzielnego życia w społeczeństwie;

3. Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych w Bystrzejowicach Trzecich pod Lublinem, którego zadaniem jest przywracanie osób objętych pomocą do społeczeństwa i na rynek pracy.

4. Klub Integracji Społecznej, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Pamiętajmy, że skomplikowana i bardzo kapryśna sytuacja gospodarczo-polityczna może również i nam lub naszym bliskim zburzyć poukładany porządek życia. Każdy z nas może nagle, przypadkowo, znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej… Pamiętajmy więc o pomocy – dobro rodzi dobro.

 

Jeśli możesz nas wspierać, jeśli możesz się zaangażować 

Napisz do nas lub zadzwoń

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content