Misja i cele-22

Misja Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Głównym celem Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie jest przywracanie godności ludzkiej oraz pomoc osobom skrajnie ubogim i bezdomnym w powrocie do społeczeństwa i na rynek pracy.

 

Cele Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bractwo Miłosierdzia realizuje swoje cele poprzez:

  1. Udzielanie tymczasowo bezpłatnych noclegów w tworzonych w tym celu domach noclegowych zwanych schroniskami św. Brata Alberta;
  2. Udzielanie wszechstronnej pomocy między innymi w uzyskaniu przez Bezdomnych: dokumentów stwierdzających tożsamość, rent, emerytur, zasiłków pieniężnych, odzieży, zatrudnienia, miejsc w szpitalach, w domach dla przewlekle chorych, w domach starców, w ośrodkach leczenia odwykowego;
  3. Tworzenie Kuchni Społecznej;
  4. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej SZANSA;
  5. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, administracją, instytucjami i organizacjami społecznymi, organami prawa, sądami powszechnymi oraz organizacjami i instytucjami religijnymi;
  6. Gromadzenie środków pieniężnych na działalność we wszelkich przewidywanych prawem formach;
  7. Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych.

 

Deklaracja

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content