Dzień Ludzi Bezdomnych

W najbliższą sobotę 14 kwietnia, obchodzimy DZIEŃ LUDZI BEZDOMNYCH i zapraszamy do Kuchni Brata Alberta na okolicznościowy obiad.

To nieformalne święto zainicjował twórca stowarzyszenia Monar – Marek Kotański. Głównym celem święta jest zwrócenie uwagi naszego społeczeństwa na problemy osób bezdomnych.

Jest to czas kiedy każdy z nas może przez moment pochylić się nad problemem najbardziej zmarginalizowanej grupy społecznej jaką stanowią Osoby Bezdomne. 14 kwietnia jest dniem uwrażliwiania świadomości społecznej wśród zabieganych i zajętych codziennością ludzi – młodych i starszych.

Problem bezdomności i wykluczenia społecznego dotyczy osób które z różnych, często niezależnych od siebie przyczyn, znalazły się w sytuacji, której własnym staraniem nie są w stanie zmienić. Jako osoby charakteryzujące się licznymi dysfunkcjami, wymagają wsparcia – głównie władz lokalnych, jak również organizacji pozarządowych realizujących społeczne cele statutowe.

Bezdomność ma wiele przyczyn, wśród nich, najczęstszym jest eksmisja, czyli prawny nakaz opuszczenia lokalu wydany głównie w związku z zadłużeniem. Inne przyczyny to brak możliwości powrotu do miejsca zamieszkania np. po opuszczeniu zakładu karnego, szpitala psychiatrycznego, czy placówki opiekuńczo-wychowawczej, rozpad rodziny, zerwane więzi rodzinne, przemoc w rodzinie oraz uzależnienie od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta od blisko 30 lat pomaga osobom bezdomnym. Prowadzimy Kuchnię św. Brata Alberta, Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych oraz Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Wsparcie dla każdej osoby musi być indywidualne w zależności od sytuacji i potrzeb każdego człowieka.

W najbliższą sobotę, 14 kwietnia Kuchnia Brata Alberta będzie czynna w godzinach 9.30 – 11.30.
Zapraszamy wszystkie osoby ubogie, bezdomne i chore na gorący obiad.

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content