Zarząd Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

Prezes Zarządu – Monika Zielińska
Monika Zielińska – Absolwentka studiów uzupełniających Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, kierunek Finanse i Rachunkowość, a także mgr inż. Wydziału Ogrodniczego  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ukończyła następujące studia podyplomowe: Bankowość i finanse na WSPA w Lublinie oraz Rachunkowość i finanse w Akademii  Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów nr 37238/2010. Ukończyła liczne szkolenia, m.in. Kurs Głównego Księgowego – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Lublinie, Kurs „Doradca Podatkowy”  – przygotowujący do egzaminu zawodowego na DORADCĘ PODATKOWEGO. Od ponad 10 lat pracuje na stanowiskach Głównego księgowego oraz Samodzielnego księgowego. Od 2014 roku Właścicielka Biura Rachunkowego. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Biegła Sądowa przy Sądzie Okręgowym w Lubinie z dziedziny rachunkowości w okresie 2014 – 2019.

Skarbnik – Adam Janasz
Adam Janasz – Absolwent prawa kanonicznego na Katolicki Uniwersytecie Lubelskim. Wieloletni działacz Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta. Dyrektor Ośrodka Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich, wcześniej kierownik Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych w Lublinie.

Sekretarz – Przemysław Filipek
Przemysław Filipek – Dr inżynier Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.