Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej

W 2005 roku Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta otrzymało od gminy Piaski w ramach dzierżawy budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej w Bystrzejowicach Trzecich. W budynku powstał Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Remont budynku trwał od 2005 do 2010 roku, śrdoki i materiały na remont uzyskiwane były z darowizn, zbiórek oraz od firm.

Ośrodek w Bystrzejowicach Trzecich jest odpowiedzią na potrzeby płynące z rynku pracy. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie, chociaż trudna i kosztowna – jest konieczna. W Ośrodku znajdują się pokoje mieszkalne, kaplica, sala telewizyjna, kuchnia ze stołówką.

W Ośrodku prowadzone są warsztaty zawodowe z zakresu budownictwa, gastronomii, wizażu. Obecnie realizowane są trzy projkety współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki tym projektom kilkanaście osób zdobędzie nowy zawód. Podopieczni mają także spotkania z psychologiem, natomiast na co dzień otrzymują wsparcie opiekunów.

Aby dowiedzieć się więcej o Ośrodku Aktywizacji Społecznej i Zawodowej kliknij TUTAJ.