Kuchnia św. Brata Alberta

Kuchnia św. Brata Alberta rozpoczęła działalność 8 lutego 1988 roku.  Jej działalność polega na przygotowywaniu i wydawaniu bezpłatnych ciepłych posiłków oraz przygotowywaniu i wydawaniu paczek żywnościowych w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych. Wówczas również przygotowywane są uroczyste posiłki świąteczne dla wszystkich ubogich, samotnych i bezdomnych.

Produkty żywnościowe przekazują darczyńcy instytucjonalni (firmy, instytucje pomocy społecznej) i indywidualni. Na działalność kuchni przeznaczane są również środki finansowe zbierane podczas kwest oraz pochodzące z wpłat w ramach akcji PODZIEL SIĘ CHLEBEM.

Z posiłków korzystają osoby ubogie, bezrobotne, chore, niepełnosprawne, samotne lub opuszczone przez najbliższych, rodziny wielodzietne i bezdomni. Ilość wydawanych bezpłatnych posiłków z roku na rok systematycznie wzrasta. W 1988 roku wydawano 200 obiadów dziennie, a w chwili obecnej już około 500.
 
W latach 1992 – 2002 rozdano łącznie 11.000 paczek żywnościowych, w 2008 – 1900 paczek, w 2009 – 2800 paczek, a w 2010 roku (Święta Wielkanocne) – 1000.
 

W 2007 roku po raz pierwszy Bractwo zorganizowało Mikołajki dla najmłodszych. 80 dzieci osób zarejestrowanych w bazie danych Bractwa spotkało się ze Świętym Mikołajem i  odebrało paczki. W 2009 roku na spotkaniu Mikołajkowym również rozdano 80 paczek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane dary.